Aktuellt

Under året har vi genomfört ett omfattande skolprojekt som Länsstyrelsen i Västra Götaland står bakom. Tillsammans med oss, 8-fjordar och Göteborg Marinbiologiska Laboratorium har 1300 elever fått arbeta med främmande arter längs den svenska västkusten. Parallellt med detta har 40 lärare genomgått tre fortbildningar. Forskare från Göteborgs universitet och Chalmers Lindholmen har därigenom fått stor hjälp vad insamling av data. De djur som studerats mest har varit svartmunnad smörbult, japanska jätteostron samt blås- och penselkrabba.

Tack alla för en fantastisk insats! Nu ser vi fram emot att ställa ut projektet i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg och därefter i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.
Därefter fortsätter arbetet med ännu fler kommuner och skolor.

Skolprojekt2017Collage

Här, här och här kan du läsa mer om projektet.

Glöm inte att följa vårt arbete på Facebook!